Het kwaliteitsinstituut dat inspireert & motiveert om te verbeteren

Undercover Nurse:

Undercover Nurse is een nieuwe, succesvolle wijze van auditen en onderscheidt zich met onaangekondigde audits. Dit is een krachtig instrument om de daadwerkelijke kwaliteit van de zorg, bij de cliënt, in beeld te brengen. Met Undercover Nurse toont de organisatie aan dat verbeteren van kwaliteit van zorg onderdeel uitmaakt van de cultuur. Met deze methodiek wordt er op waarderende en inspirerende wijze de kwaliteit binnen het team in kaart gebracht en door medewerkers direct verbeterd. Motiveren van medewerkers, bewustzijn creëren van kwaliteit en komen tot een gedragsverandering staan centraal. De interne toetsing heeft een lerend karakter. Verbeteren wordt in deze methodiek beloond, wat veel veranderenergie vrijmaakt. De teams hebben zin om aan de slag te gaan met de ontwikkelkansen en vieren hun teamsuccessen. Binnen de zorgorganisatie wordt zichtbaar dat de kwaliteit en veiligheid snel naar een hoger niveau ontwikkelt en de cliënt hoogwaardige zorg ontvangt.

 

Methodiek en resultaten:

Per team worden twee onaangekondigde Undercover Nurse audits per jaar uitgevoerd. Tijdens de audits kijken de auditoren naar de inhoudelijke zorg die wordt geleverd. De auditoren stellen zich op als coach. Zij leren het team wat van hen wordt verwacht vanuit de vigerende wet- en regelgeving en branchespecifieke eisen. Dit gebeurt op een waarderende en inspirerende wijze. De bevindingen worden direct na de audit teruggekoppeld. Zorgprofessionals worden op een laagdrempelige manier ingelicht over hoe zij de zorg leveren. Er wordt aangegeven wat goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Het auditbezoek heeft een lerend karakter en is ontwikkelgericht. De uitkomsten worden, met geanonimiseerd beeldmateriaal, in een auditrapport verwerkt. Zowel het team als het management ontvangt hiervan een auditrapport. Indien de audit positief wordt beoordeeld, dan wordt dit beloond met het Undercover Nurse Keurmerk. Dit is een geregistreerd en erkend keurmerk. Bij de persoonlijke uitreiking van het keurmerk wordt een foto van het team gemaakt en wordt er desgewenst op social media PR voor hen gemaakt.

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op of kijk naar de mogelijkheden die Care & Quality Institute biedt.