Het kwaliteitsinstituut in de zorg dat inspireert om te verbeteren

Het Care & Quality Institute (C&QI) adviseert zorgorganisaties en biedt kwaliteits- en verbetertrajecten aan om zo komen tot een hoogwaardige kwaliteit van zorg voor hun cliënten.

Wij maken hiervoor gebruik van Undercover Nurse, een unieke door C&QI ontwikkelde methodiek.

Het Care & Quality Institute is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut dat in 2014 is opgericht door Hanneke Toebes, MSc.

N

Inspiratie

Het is onze missie om veranderenergie vrij te maken bij uw organisatie, waardoor uw team zin heeft om aan de slag te gaan met de verbeteringen.

N

Waardering

Als uw team op een waarderende en inspirerende wijze inzichtelijk krijgt hoe de geleverde kwaliteit van zorg is, dan pas zijn wij tevreden.

N

Bewustwording

Wij helpen uw team meer bewust te worden van de geldende wet- en regelgeving en branchespecifieke eisen en brengen de kwaliteit van zorg in beeld. Wij staan voor samen leren en samen de zorg verbeteren.

Accolade Zorg
Cardia
JP van den Bent stichting
Klein geluk
Leveste Care
Present
Palsma Zathe
De Rozelaar
Treant Zorggroep
Zorgpalet

Een unieke methodiek

Undercover Nurse

Wij helpen u door zorgvuldig te kijken naar uw organisatie met behulp van de door ons ontwikkelde nieuwe methodiek: Undercover Nurse. Deze innovatieve methode maakt op inspirerende wijze de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk. Uw team wordt zich bewust van de kwaliteiten en aandachtspunten. Hierdoor wordt er een positieve basis gelegd voor gedragsverandering en verbetering. Lees meer over Undercover Nurse.

Het Undercover Nurse Keurmerk wordt afgegeven voor de periode van 1 jaar. Het keurmerk is beschermd en geregistreerd bij BBIE.

Zij gingen u voor

Wilt u weten hoe uw kwaliteit van zorg nóg beter kan?

Maak vrijblijvend een afspraak met ons