Het kwaliteitsinstituut dat inspireert & motiveert om te verbeteren

Care & Quality Institute:

Het Care & Quality Institute (C&QI) is een onafhankelijk kwaliteitsinstituut dat in 2014 is opgericht door Hanneke Toebes, MSc. C&QI adviseert zorgorganisaties om te komen tot een hoogwaardige kwaliteit van zorg voor hun cliënten en biedt kwaliteits- en verbetertrajecten aan.

Binnen C&QI geloven wij in een zorgsector waarin de klant voortdurend hoogwaardige kwaliteit van zorg ontvangt. Deze kwaliteit ontstaat door continu te verbeteren. De wens van de cliënt staat centraal, waarbij de zorg wordt getoetst op veiligheid, effectiviteit, efficiëntie en regelgeving.

 

C&QI beheerst alle kennis, kunde en vaardigheden inzake de kwaliteit van zorg en werkt met de nieuwe methodiek Undercover Nurse.

 

Vanuit onze passie voor de zorgsector inspireren, adviseren, motiveren en coachen wij zorgorganisaties met het bereiken van:

  • het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en branche specifieke eisen op de zorgafdeling;
  • een verbetercultuur;
  • een klantgedreven bedrijfsstrategie.

 

Wil jij weten hoe de kwaliteit nog beter kan? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

 

Waarderend & inspirerend auditen:

Door audits wordt inzichtelijk gemaakt of de kwaliteit van zorg op de afdeling voldoet aan de gestelde eisen van de overheid.

 

Het Care & Quality Institute heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld, Undercover Nurse, om er voor te zorgen dat:

  • het team op een waarderende en inspirerende wijze inzichtelijk krijgt hoe de geleverde kwaliteit van zorg is;
  • het team bewust is van kwaliteit en daarnaast de geldende wet- en regelgeving en branchespecifieke eisen kent;
  • kwaliteit en veiligheid binnen het team snel naar een hoger niveau ontwikkeld;
  • er veranderenergie vrijkomt, waardoor het team zin heeft om aan de slag te gaan met de verbeteringen;
  • er een gedragsverandering en verbetercultuur ontstaat;
  • cliënten hoogwaardige zorg ontvangen.

 

Wat is Undercover Nurse?

 

Download onze brochure.