Wat is Undercover Nurse?

Undercover Nurse is een nieuwe, succesvolle wijze van auditen en onderscheidt zich met onaangekondigde audits. Dit is een krachtig instrument om de daadwerkelijke kwaliteit van de zorg bij de cliënt in beeld te brengen.

Wat kan Undercover Nurse voor u betekenen?

Met Undercover Nurse toont een organisatie aan dat verbeteren van kwaliteit van zorg onderdeel uitmaakt van de cultuur. Met deze methodiek wordt er op waarderende en inspirerende wijze de kwaliteit binnen het team in kaart gebracht en door medewerkers direct verbeterd. Motiveren van medewerkers, bewustzijn creëren van kwaliteit en komen tot een gedragsverandering staan centraal. De interne toetsing heeft een lerend karakter.

Verbeteren wordt in deze methodiek beloond, wat veel veranderenergie vrijmaakt. De teams hebben zin om aan de slag te gaan met de ontwikkelkansen en vieren hun teamsuccessen. Binnen de zorgorganisatie wordt zichtbaar dat de kwaliteit en veiligheid snel naar een hoger niveau ontwikkelt en de cliënt hoogwaardige zorg ontvangt.

Hoe werkt Undercover Nurse?

Wat zijn de elementen die Undercover Nurse zo bijzonder en succesvol maken?

Auditoren komen onaangekondigd

Onze gecertifieerde auditoren komen 2x per jaar onaangekondigd langs op teamniveau. Op een waarderende wijze kijken zij tijdens de zorgverlening mee met de medewerkers van de zorgorganisatie.

Toetsing op teamniveau

De organisatie wordt aan de hand van 23 normeringen en ruim 70 criteria getoetst. Dit betreft onder andere persoongerichte zorg, clientgerichtheid, medicatieveiligheid, dossiervoering, onvrijwillige zorg, infectiepreventie en hygiene. Onze auditoren coachen de zorgverleners op een waarderende en inspirerende wijze tijdens het uitvoeren van de audit.

Terugkoppeling & advies

De bevindingen worden direct na de audit teruggekoppeld. Zorgprofessionals worden op een laagdrempelige manier ingelicht over hoe zij de zorg leveren.

Er wordt direct en op gelijkwaardig niveau het gesprek aangegaan, waarbij wordt aangegeven wat goed gaat en waar de verbeterpunten liggen. Het auditbezoek heeft een lerend karakter en is ontwikkelgericht.

Auditrapportage

De uitkomsten worden, met geanonimiseerd beeldmateriaal, in een auditrapportage verwerkt. Zowel het team als het management ontvangt de auditrapportage.

Indien de audit positief wordt beoordeeld, dan wordt dit beloond met het Undercover Nurse Keurmerk. Dit is een geregistreerd en erkend keurmerk.

Bij de persoonlijke uitreiking van het keurmerk wordt een foto van het team gemaakt en wordt er desgewenst op social media PR voor hen gemaakt.

Wilt u uw organisatie Inspectie-proof maken?

Door de inzet van Undercover Nurse bent u tevens goed voorbereid op een controle van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Dat komt omdat de uitgangspunten van Undercover Nurse overeenkomen met de normeringen van de IGJ. Hierdoor kunt u gericht werken aan het verbeteren van uw kwaliteit van zorg waarbij u Inspectie-proof wordt. Wij helpen u daar graag bij.

Zij gingen u voor

Wat levert het op?

Undercover Nurse Keurmerk

Het Undercover Nurse Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk ontwikkelt door het Care & Quality Institute.

Het Undercover Nurse Keurmerk wordt afgegeven voor de periode van 1 jaar. Het keurmerk is beschermd en geregistreerd bij BBIE.

Het keurmerk laat zien dat een afdeling van uw zorgorganisatie:

  • de klant centraal stelt;
  • voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
  • voldoet aan de branchespecifieke eisen;
  • getoetst is volgens de Undercover Nurse methodiek en deze positief heeft afgesloten;
  • continu de kwaliteit van zorg wil verbeteren.

 

De mogelijkheden

C&QI biedt drie mogelijkheden:

Extern Auditen

C&QI auditeert uw zorgorganisatie aan de hand van de Undercover Nurse methodiek met Undercover Nurse certificering.

Intern Auditen

Binnen uw zorgorganisatie stellen wij met u een team samen waarin de teamleden worden opgeleid tot Undercover Nurse auditor.

C&QI-kwaliteitsexpert

In specifieke situaties waarin de capaciteit binnen de zorginstelling beperkt is, kan er ook gekozen worden voor een kwaliteitsexpert van C&QI.

Het voelde een beetje als op de vingers kijken, maar ik was ook erg benieuwd hoe we het als team deden. Het werd al snel duidelijk dat het auditen bedoeld is om collega’s te helpen om de zorg te verbeteren

De auditoren stellen op een prettige manier vragen. Om je bewust te laten worden waarom je dingen doet. Het is fijn om te horen wat goed gaat, maar ook aan de slag kunt met verbeterpunten

– Brigitte en Cindy – 

Wilt u weten hoe uw kwaliteit van zorg nóg beter kan?

Maak vrijblijvend een afspraak met ons