Training waarderend & inspirerend auditen

Wil jij de interne auditoren of kwaliteitsverpleegkundigen opleiden om op waarderende en inspirerende wijze de kwaliteit van zorg in kaart te brengen binnen de zorgorganisatie? Dat kan met onze maatwerktraining, wat bestaat uit een theorie- en praktijkopleiding.

Voor wie is deze training?

Voor interne auditoren en/ of kwaliteitsverpleegkundigen die de kwaliteit van zorg binnen de zorgorganisatie willen verhogen.

Zorgorganisaties willen voldoen aan de wet- en regelgeving rondom kwaliteit van zorg. Middels deze training ben je op de hoogte hoe de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de kwaliteit van zorg beoordeeld. Daarmee wordt het team/locatie/organisatie inspectie-proof.

Theorie- en praktijkopleiding

Het uitvoeren van een maatwerktraining ‘Waarderend & inspirerend auditen’ voor de interne auditoren in combinatie met coaching on the job als praktijkopleiding.

Theorieopleiding

2 Trainingsdagen “Waarderend & Inspirerend auditen” voor interne auditoren/ kwaliteitsverpleegkundigen.

Praktijkopleiding

Coaching on the job middels meelopen met een audit Undercover Nurse, gekoppeld aan de training. De follow-up is mogelijk na 6 maanden bij de vervolgaudit.

De beoogde resultaten voor de zorgorganisatie

Kwaliteit van zorg snel naar een hoger niveau ontwikkelen:

 • Het team op waarderende en inspirerende wijze inzichtelijk krijgt hoe de geleverde kwaliteit van zorg is;
 • Het team bewust is van kwaliteit en daarnaast de gelden wet- en regelgeving en branche specifieke eisen kent;
 • Er veranderenergie vrijkomt, waardoor het team zin heeft om aan de slag te gaan met de verbeteringen;
 • Er een gedragsverandering ontstaat;
 • Er een verbetercultuur ontstaat;
 • Cliënten hoogwaardige zorgen krijgen.

Kwaliteit van interne auditoren wordt verhoogd:

 • Kennis wordt verhoogd middels 2 trainingsdagen;
 • Vaardigheden worden verbeterd door coaching on the job door mee te lopen met een auditor van Undercover Nurse;
 • Ervaring wordt opgedaan met de Undercover Nurse methodiek.

Zij gingen u voor

Waarderend & Inspirerend auditen

Inhoud theorieopleiding

De inhoud van de trainingsdagen zal nader met de zorgorganisatie worden afgestemd, zodat dit aansluit op de wensen, behoeften en niveau van de deelnemers.

Thema’s voor de trainingsdag zijn:

 • Visie op kwaliteit;
 • Waarderend en Inspirerend auditen;
 • Verbetercultuur (inspireren en motiveren van teams);
 • Methodiek Undercover Nurse;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Houding en gedrag auditor;

 

 • Auditplanning en uitvoering;
 • Wet- en regelgeving en branchespecifieke eisen;
 • Infectiepreventie, onder andere COVID-19;
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Casuïstiek.

Iedere deelnemer ontvangt bij aanvang van de training een uitgebreide syllabus met de PPT-presentaties, theorie, casuïstiek en opdrachten van de trainingsdag.

Praktijkopleiding: Coaching on the job

 • Theorie en praktijk wordt gekoppeld met directe begeleiding.
 • Middels meelopen met Undercover Nurse audits onder begeleiding van auditoren van Care & Quality Institute;
 • Eén op één begeleiding tijdens een Undercover Nurse audit en persoonlijke feedback op attitude en op kennis. Per audit kan er één interne auditor worden begeleid;
 • Na afloop van de audit vindt een evaluatiegesprek plaats tussen C&QI-auditor en de interne auditor van de zorgorganisatie. Voor het afsluitende coachingsgesprek aan het einde van de audit is extra tijd gereserveerd.

Wilt u weten hoe uw kwaliteit van zorg nóg beter kan?

Maak vrijblijvend een afspraak met ons