Het onafhankelijke kwaliteitsinstituut dat de zorgsector ontwaakt.

Wij zorgen dat jouw zorginstelling de beste kwaliteit levert. Jouw klanten ontvangen zorg & welzijn op het hoogst haalbare kwaliteitsniveau.

 

Centraal daarin staan:

 • de wensen van de klant.
 • het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg.
 • de organisatie attenderen op kwaliteit en veiligheid van zorg & welzijn.
 • de zorginstelling te leren de kwaliteit op eigen kracht te verbeteren.
 • de deskundigheid van het personeel up-to-date houden.

 

Het Care & Quality Institute helpt jou daarbij. 

 

Care & Quality Institute:

 • is een onafhankelijk instituut.
 • beheerst alle kennis, kunde en vaardigheden inzake de kwaliteit van zorg & welzijn.
 • werkt met de methodiek Undercover Nurse.

 

Wil jij weten hoe de kwaliteit nog beter kan? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

 

Het toetsen van de kwaliteit van zorg & welzijn:

Door audits wordt getoetst of jouw zorginstelling voldoet aan alle branche specifieke eisen. Door steeds zwaardere zorgaanvragen worden deze eisen ook steeds zwaarder.

 

Het Care & Quality Institute heeft een methodiek ontwikkeld, Undercover Nurse, om er voor te zorgen dat:

 • jouw klanten de hoogst haalbare kwaliteit zorg ontvangen.
 • je op de hoogte bent van de geldende brache specifieke eisen.
 • je op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving.

 

Wat is Undercover Nurse?

Undercover Nurse
Undercover Nurse is een methodiek om de kwaliteit van zorg en welzijn binnen jouw zorgorganisatie in beeld te brengen. Lees meer...