De mogelijkheden

Het Care & Quality Institute adviseert zorgorganisaties om te komen tot hoogwaardige kwaliteit van zorg voor hun clienten. Dat doen wij door zorgorganisaties in hun eigen kracht te zetten. Afhankelijk van de wensen bepalen wij gezamenlijk welke mogelijkheid het beste bij de organisatie past.

C&QI biedt drie mogelijkheden:

Extern auditen

Intern auditen

C&QI-kwaliteitsexpert

1. Extern auditen

C&QI auditeert uw zorgorganisatie aan de hand van de Undercover Nurse methodiek met Undercover Nurse certificering.

Voordelen van extern auditen:

 • de externe auditor stelt zich op als coach / adviseur;
 • op waarderende en inspirerende wijze wordt het team getoetst op de geldende wet- en regelgeving en branche specifieke eisen;
 • na een positieve afsluiting ontvangt het team het Undercover Nurse Keurmerk.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

2. Intern auditen

Binnen uw zorgorganisatie stellen wij met u een team samen, waarin de teamleden worden opgeleid tot Undercover Nurse auditor. Onder supervisie van C&QI vervullen zij de interne audits en werken volgens de methodiek Undercover Nurse. Op deze manier vindt er een inspirerende co-creatie plaats tussen C&QI en uw zorgorganisatie.

Voordelen van een eigen Undercover Nurse auditteam zijn:

 • vanuit interne kracht wordt de kwaliteit continu verbeterd;
 • de deskundigheid van de medewerkers wordt optimaal benut;
 • er wordt voor langere termijn duurzaam in de zorginstelling geïnvesteerd;
 • het ontvangen van het Undercover Nurse Keurmerk. Hiermee toon u aan dat u continu de kwaliteit van zorg & welzijn verbetert.

 

Het auditteam zal na het volgen van het opleidingstraject:

 • Undercover Nurse gecertificeerde auditoren zijn;
 • het management kunnen voorzien van een rapportage over de kwaliteit van de huidige zorg & welzijn;
 • in staat zijn onaangekondigd de inhoudelijke zorg & welzijn te toetsen;
 • onder supervisie van het Care & Quality Institute blijven;
 • deelnemen aan nascholing en intervisie.

Training Waarderend & Inspirerend auditen

Middels de training ‘Waarderend & Inspirerend auditen’ leer je hoe je een interne audit op professionele en inspirerende wijze uitvoert. Bovendien ben je meteen op de hoogte van alle vignerende wet- en regelgeving, waar de kwaliteit van zorg aan hoort te voldoen. Met deze training krijg je de mogelijkheid om de competenties, vaardigheden en kennis eigen te maken die horen bij het profiel van een interne auditor.

3. C&QI-kwaliteitsexpert

In specifieke situaties waarin de capaciteit binnen de zorginstelling beperkt is, kan er ook gekozen worden voor een kwaliteitsexpert van C&QI. Aangezien dit maatwerk betreft zal C&QI in overleg met de zorgorganisatie bepalen welk traject en welke professionals hierbij ingezet kunnen worden.

Wilt u weten hoe uw kwaliteit van zorg nóg beter kan?

Maak vrijblijvend een afspraak met ons